HWP Consulting helpt organisaties, teams en individuelen met een viewfocusplanguide aanpak bij de regie van wendbaarheid. We helpen de brug te slaan tussen knelpunten en ambities op het niveau van de besturing van de wendbare ‘organisatie’, bij ontwerp en uitvoeren van ‘change’ en bij de ontwikkeling van mindset en individuele leiderschapscompetenties ofwel ‘tact’.

 
 
 

organization

We kijken vanuit welk organisatieparadigma je vertrekt en wat je huidige thema’s zijn. Structuur? Controle? Rendement? Continuïteit? Cultuur? Purpose? Waar zit de verborgen kracht naar beweging? De manier waarop je de organisatie wilt versterken hangt samen met je ‘mindset’ en je veranderambities.

Aan de hand van sleutelthema’s brengen we in kaart waar de ‘rootcase’ zit. Dat kan besluitvorming of leiderschap zijn maar bijvoorbeeld ook structuur of innovatie.

We helpen je om startpunten te vinden voor vergroting van je wendbaarheid. Vanuit je eigen vertrekpunt en potentie groeien in het licht van je visie op je bestaansrecht, met behulp van de kracht van je ambities.

 

change

Om je slagkracht en wendbaarheid te vergroten helpen we je naar je organisatie te kijken als integraal systeem en begeleiden we je van daaruit naar een veranderaanpak die samenhang brengt in strategie, tactiek en uitvoering. Wat is ‘change’, wat is ‘business as usual’? Waar ligt de integrale regie?

Hoe duidelijker de afbakening vanuit visie en strategie des te groter het zelf-organiserend vermogen van de uitvoering.

We helpen je de continue verandering, innovatie, ontwikkeling en de aansturing van projecten, programma’s, portfolio’s te regisseren als reguliere bedrijfsvoering waarin change opgaat in ‘business as usual’; Usual Change.

 

tact

De regie van wendbaarheid vraagt om persoonlijk leiderschap. Zelfbewust, doelgericht, flexibel. Autoriteit vanuit betrouwbaarheid en invloed zonder formele macht.

Zeker als verandering de vorm aanneemt van transformatie. Dus niet alleen de manier waarop je de dingen uitvoert ‘veranderen’ met hetzelfde resultaat of hetzelfde doel voor ogen. Maar een transformatie vanuit je intrinsieke visie op je bestaansrecht. Purpose. Als Shareholders plaats moeten maken voor stakeholders. Als resultaat niet alleen in valuta wordt uitgedrukt maar in menselijke waarden. Als efficiëntie het aflegt tegen effectiviteit en als verandering van losse onderdelen de ambassadeur blijkt te zijn van een langzame paradigmashift.

Daar vragen onzekerheid, onduidelijkheid en het verdwijnen van het ‘omhoog delegeren’ van verantwoordelijkheden om tactisch jongleren. Communicatief manoeuvreren in interactie met oude denkbeelden. Van daaruit aanhaken bij persoonlijke drijfveren en inspireren tot het nemen van persoonlijk leiderschap en het vermogen om de eigen toegevoegde waarde terug te vinden in de dynamiek die al die verschuivende panelen met zich meebrengt.

 

 

view focus plan guide

Wij helpen je vanuit doelgerichte analyse met het creëren van beweging en samenhang tussen knelpunten en veranderambities.

Afhankelijk van waar je staat en waar je naartoe wilt helpen we je focus aan te brengen om de juiste praktische brug te slaan.

Focus schept automatisch prioriteiten. We helpen je om daar een ‘gedragen’ tactisch plan van aanpak van te maken.

Ook bij de uitvoering van dit doelgerichte plan blijven we ‘in de loop’ als gids.

 

Om een eerste indruk te krijgen van deze P3M3 volwassenheidsscan hebben we een ‘sneak preview’ samengesteld.
Selecteer voor elk thema die stelling die het beste bij de huidige status van jouw organisatie past. Is een stelling slechts deels van toepassing, kies dan de stelling die eronder staat. Jouw scan wordt vervolgens weergegeven in een spindiagram.

 
 
 

035-628 48 19

|

info@hwpconsulting.nl

|
Voor trainingen en opleidingen bezoek: www.hwptraining.nl