Begeleiding accreditatie IPMA-A

logologo

Voor de accreditatie voor IPMA-A hoef je geen examen te doen.

Training to become a ‘Certified Project Management Associate’

Bij de accreditatie voor IPMA-A gaat het met name om hoe je jouw omgeving hebt meegenomen in de transitie. Hoe heb je de verandering belegd in de organisatie en wat is jouw bijdrage geweest in de verdere ontwikkeling van het vakgebied?

Als je je wilt laten certificeren op IPMA-A niveau, dien je in de laatste 12 jaar minimaal 60 maanden ervaring te hebben als project- of programmamanager in zeer complexe programma’s op strategisch niveau (complexiteit ≥ 32).

  • Intake op basis van het ervaringsdocument en jouw eigen documentatie
  • Begeleiding bij het opstellen van de managementsamenvatting en het zelfassessment.
  • Begeleiding bij het opstellen van het project- c.q. programmarapport.
  • Proefassessment en interviewtraining kort voor het eigenlijke interview.