Begeleiding accreditatie IPMA-B

logologo

Het examen IPMA-B wordt mondeling afgenomen tegelijk met het assessment. Ter voorbereiding op het examen wordt een e-learning IPMA-B beschikbaar gesteld

Training to become a ‘Certified Project Management Associate’

Bij de accreditatie voor IPMA-A gaat het met name om hoe je jouw omgeving hebt meegenomen in de transitie. Hoe heb je de verandering belegd in de organisatie en wat is jouw bijdrage geweest in de verdere ontwikkeling van het vakgebied?

Als je je wilt laten certificeren op IPMA-A niveau, dien je in de laatste 12 jaar minimaal 60 maanden ervaring te hebben als project- of programmamanager in zeer complexe programma’s op strategisch niveau (complexiteit ≥ 32).

  • Intake per mail en online op basis van het ervaringsdocument.
  • Begeleiding bij het opstellen managementsamenvatting en zelfassessment.
  • Begeleiding bij de zelfstudie voor het IPMA-B examen op basis van een e-learning.
  • Begeleiding bij het opstellen van het project- c.q. programmarapport.
  • Proefassessment en interviewtraining kort voor het eigenlijke interview.