Bert Hedeman

Als partner bij Hedeman Consulting is Bert de senior die de begeleiding biedt bij het invoeren en verbeteren van project-, programma- en portfoliomanagement. Met de publicatie van vakliteratuur en zijn deelname aan toonaangevende kenniswerkgroepen levert Bert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling het vakgebied.

Bert is een zeer betrokken mens die in zijn kracht komt in trajecten waarbij professionalisering van project- en programmamanagement niet los staat van (strategische) organisatiedoelen. – Bert houdt van het behendige spel waarin hij helpt bij het maken van verantwoorde keuzes, het in de juiste volgorde betrekken van belanghebbenden en het goed beleggen van verantwoordelijkheden. Bert staat voor het zorgvuldig kiezen van wat nuttig, nodig en urgent is met duurzame verbetering voor ogen. – Bert heeft ruim 30 jaar (internationale) ervaring op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement en is assessor, coach en trainer in uiteenlopende methodieken en werkwijzen w.o. PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP™ en IPMA. Bert was tevens meer dan 12 jaar verbonden aan de universiteit als hoofddocent proces- en projectmanagement.

Neem contact op met Bert Hedeman: b.hedeman@hedemanconsulting.com