Bert Hedeman

+31622971107

Bert Hedeman
Bert Hedeman Bert Hedeman Bert Hedeman

Hajati Wieferink

+31653295014

Hajati Wieferink
hajati wieferink hajati wieferink
HWP Consulting helpt organisaties, teams en individuelen met een viewfocusplanguide aanpak bij de regie van wendbaarheid. We helpen de wendbare ‘organisatie’ een brug te slaan tussen knelpunten en ambities, we helpen bij ontwerp en uitvoeren van ‘change’ en bij de ontwikkeling van mindset en individuele leiderschapscompetenties ofwel ‘tact’.

 

organization

We kijken vanuit welk organisatieparadigma je vertrekt en wat je huidige thema’s zijn. Structuur? Controle? Rendement? Continuïteit? Cultuur? Purpose? Waar zit de verborgen kracht naar beweging? De manier waarop je de organisatie wilt versterken hangt samen met je ‘mindset’ en je veranderambities.

Aan de hand van sleutelthema’s brengen we de huidige veranderkracht van de organisatie in kaart. Dit geeft een helder beeld van kwaliteiten en knelpunten en daarmee inzicht in de meest urgente verbeteringen om veranderkracht te versterken. Denk daarbij aan besluitvormingsprocessen of innovatievermogen.

Om je groei te kunnen monitoren en versterken maken we hierbij o.a. gebruik van standaarden zoals de P3M3 maturity scan, eigen (agile) volwassenheidscans (eventueel i.c.m. P3M3 model), PMO Value Ring (incl. PMO-volwassenheidsmodel) et cetera. Het gebruik van deze standaarden waarborgt onafhankelijkheid en herhaalbaarheid van de volwassenheidsscan en biedt tevens relevante benchmarks om de eigen ambities aan die van vergelijkbare organisaties te spiegelen.

 

change

Om je verandersnelheid te vergroten helpen we je naar je organisatie te kijken als integraal systeem en begeleiden we je van daaruit naar een veranderaanpak die samenhang brengt in strategie, tactiek en uitvoering. Wat is ‘change’ en wat is ‘business as usual’? Waar ligt de integrale regie?

Om de effectiviteit van je integrale regie te kunnen monitoren en versterken maken we o.a. gebruik van standaarden zoals de P3M3 maturity scan, eigen (agile) volwassenheidscans (eventueel i.c.m. P3M3 model), PMO Value Ring (incl. PMO-volwassenheidsmodel) et cetera. Het gebruik van deze standaarden waarborgt onafhankelijkheid en herhaalbaarheid van de volwassenheidsscan en biedt tevens relevante benchmarks om de eigen ambities aan die van vergelijkbare organisatie te spiegelen.

 

tact

De regie van wendbaarheid vraagt om persoonlijk leiderschap. Authentiek, doelgericht, flexibel. Persoonlijke autoriteit vanuit betrouwbaarheid en invloed zonder formele macht.

Thema’s zijn hierbij o.a. teamvolwassenheid, faciliterend leidinggeven en het organiseren van besluitvorming.

Om de effectiviteit van je persoonlijk leiderschap te monitoren en versterken maken we gebruik van modellen die de mindset van organisatie, team of individu in beeld brengen zoals Marshall, Graves. Met behulp van training en coaching helpen we je jouw tactisch vermogen te vergroten, denk daarbij aan effectief beïnvloeden, omgaan met machtspelletjes (politiek) en het doen van (team)interventies.

 

 

view focus plan guide

Wij helpen je vanuit doelgerichte analyse met het creëren van beweging en samenhang tussen knelpunten en veranderambities.

Afhankelijk van waar je staat en waar je naartoe wilt helpen we je focus aan te brengen om de juiste praktische brug te slaan.

Focus schept automatisch prioriteiten. We helpen je om daar een ‘gedragen’ tactisch plan van aanpak van te maken.

Ook bij de uitvoering van dit doelgerichte plan blijven we ‘in de loop’ als gids.

 

 

Om een eerste indruk te krijgen van deze P3M3 volwassenheidsscan hebben we een ‘sneak preview’ samengesteld.
Selecteer voor elk thema die stelling die het beste bij de huidige status van jouw organisatie past. Is een stelling slechts deels van toepassing, kies dan de stelling die eronder staat. Jouw scan wordt vervolgens weergegeven in een spindiagram.

 

info@hwpconsulting.nl

|