tact

casus

Changemanagers lopen stuk op machtsspelletjes

view focus plan guide

 

 


 

 

Changemanagers lopen stuk op machtsspelletjes | View

view

Voorgesprek brengt hulpvraag in kaart
Drie changemanagers binnen financiële dienstverlening, betrokken bij strategische programma’s, lijken de speelbal van machtsspelletjes op het hoogste besluitenniveau.Ze zetten zich met hart en ziel in maar beginnen zich af te vragen of dat zin heeft, hoelang ze dat nog volhouden en of ze eigenlijk nog wel deel willen uitmaken van deze arena waarin het niet lijkt te gaan over de urgentie binnen de programma’s maar over de posities van betrokken managers.Hoe kunnen zij hun tactische vaardigheden versterken in het belang van hun eigen gezondheid en de slagkracht van de programma’s?

 

 


 

 

Changemanagers lopen stuk op machtsspelletjes | Focus

focus

8-vragen-reflectie
Met behulp van een actueel voorval en deze 8 vragen brengt iedere changemanager het thema exact in kaart.Dit is de basis voor een programma-opstelling met behulp van poppetje. Aan de hand van deze mini-opstelling geeft iedere changemanager toelichting op zijn of haar voorval.In workshopvorm worden de kenmerken van het thema verzameld, het effect dat het heeft op de changemanagers zelf en het effect op de programma’s.Waar gaat het mis, wat gaat eraan vooraf, wat doen zij zelf (niet) om het tij te keren, het anders te regisseren?

 

 


 

 

Changemanagers lopen stuk op machtsspelletjes | Plan

plan

Thema-kader vertalen naar eigen tactiek
Met behulp van theoretische kaders over politiek, macht, narcisme, invloed, organisatiecultuur en tactiek wordt het inzicht vergroot over het ‘spel’ waarin zij zich bevinden.Vanuit deze reflectie op het eigen voorval wordt de ‘onderstroom’ van de arena zichtbaar en wordt helder wat er ‘eigenlijk’ gebeurt en op welke laag ze zich tactisch ‘eigenlijk’ zouden moeten richten.Wat vraagt dit van hun eigen gebruikelijke functioneren?Iedere changemanager werkt de eigen tactische aanpak uit waarin o.a. positiespel, eigen effectieve houding en gedrag en doelgerichte mondelinge en schriftelijke communicatie worden omschreven.

 

 


 

 

Changemanagers lopen stuk op machtsspelletjes | Guide

guide

Voorbereiding op meer invloed zonder macht
Met de blauwdruk (plan) van de eigen tactiek wordt een volgend cruciaal moment in het eigen programma voorbereid.Iedere changemanager maakt een tactische planning en stelt een checklist op met ‘alerts’; gedrag in mails, meetings of koffiegesprekken van de betrokken spelers waarop te letten als input voor de eigen tactiek.Tijdens de aanloop naar dit moment krijgen de change-managers (telefonisch) hulp om de onderstroom in de arena te blijven analyseren en de tactiek te versterken.Na dit moment wordt met deze drie changemanagers samen de eigen tactiek, het effect op hun programma en het effect op hun eigen stressniveau geëvalueerd.